Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun päätehtävänä on tuottaa suunniteltavasta rakennuksesta lupapiirustukset eli pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten. Rakennuslupapiirustukset sisältävät muun muassa asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Lupapiirustusten mittakaava on yleisimmin 1:100 tai 1:50, ja ne toimivat pohjana kaikille jatkosuunnitelmille eli ns. työpiirustuksille, rakennesuunnitelmille ja talotekniikan (LVIS) toteutussuunnitelmille. Arkkitehtisuunnittelusta ja -suunnitelmista sekä rakennuslupapiirustuksista käytetään yleisesti tunnusta ARK.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous arkkitehtisuunnittelusta jo tänään.

arkkitehtisuunnittelu insinööritoimisto jouni suoranta insto-suoranta

Rakennussuunnittelua ohjaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden lisäksi sovitut kustannusraamit sekä kaava- ja viranomaismääräykset. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelu lähtee yleensä liikkeelle tarveselvittelystä, jossa käydään nykytilanne läpi ja määritellään tavoitteet ja tilaohjelma. Tilaohjelmassa listataan tulevat tilat, niiden koot sekä vaadittavat yhteydet. Tämän lisäksi selvitetään rakennuspaikan erityispiirteet ja lupamenettely sekä suunnitellaan hankkeen toteutus, aikataulut ja kustannustavoitteet. Luonnossuunnittelussa tarkistetaan lähtötiedot ja laaditaan suunnitteluaikataulu, määritetään tilaajan ja käyttäjän tarpeet sekä kohteen erityisvaatimukset sekä näiden tietojen pohjalta laaditaan ehdotuksia ja luonnoksia suunnitelmista. Kun luonnossuunnittelu on saatu valmiiksi, laaditaan rakennussuunnitelmista rakennuslupa – eli pääpiirustukset rakennusluvan hakemista ja jatkosuunnitelmia varten.

Insinööritoimistomme käytössä on tehokkaat erityisesti suunnittelutyöhön tarkoitetut tietokoneet sekä oheislaitteet ja rakennusalan uusimmat suunnittelu- ja laskentaohjelmistot. Arkkitehtisuunnittelu tehdään poikkeuksetta CAD-suunnitteluna ja 3D-tietomallipohjaisesti, mikä tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan sekä kustannustehokkaan lopputuloksen. Koska suunniteltavat rakennukset voivat olla hyvinkin monimutkaisia, niin tietomallennuksen avulla saamme esitettyä hankalimmat kohdat selkeinä havainnekuvina asiakkaille. Suunnitelmien visuaalisuus helpottaa rakennuksen ja sen yksityiskohtien hahmottamista piirustuksista. Tietomallista saadaan lisäksi työkohteesta myös paljon hyödyllistä muuta informaatiota kuten määrätietoa sekä kustannus- ja energialaskelmia.

arkkitehtisuunnittelu insinööritoimisto jouni suoranta insto-suorantaMeillä arkkitehtisuunnittelun hintaan sisältyy rakennushankkeessa pääsuunnittelijana toiminen ilman erillistä korvausta. Toimimme sopimuksen mukaan myös muissa kohteissa pääsuunnittelijana.

Arkkitehtisuunnittelun hinta määräytyy tapauskohtaisesti työtehtävän vaativuusasteen ja laajuuden mukaan. Rakennussuunnittelu tarjotaan joko kiinteään kokonaishintaan tai tuntiveloitusperustein tehtäväksi. Kiinteähintaisia tarjouksia käytetään kohteissa joissa työmäärä, sisältö ja laajuus ovat riittävällä tarkkuudella määriteltävissä. Kun olemme saaneet asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot, laadimme kohteesta kirjallisen tarjouksen. Tarjouksen johtaessa tilaukseen, laaditaan tarkka kirjallinen sopimus jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Tuntiveloitusperustein tehtävälle työlle annamme aina työtuntiarvion. Rakennussunnittelu laskutetaan valmiusasteen mukaan sovitun maksuerätaulukon tai tuntikirjanpidon pohjalta.

Arkkitehtisuunnittelun tuntiveloitushinta vaihtelee 50,00 – 70,00 € / h työtehtävän vaativuusasteen ja laajuuden mukaan. Työnhinnoittelussa huomioidaan aina alkava 30 min ja minimiveloitus on 2 tuntia. Kilometrikorvaus on 0,70 € / km. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Meiltä saat nopeasti arvion suunnittelun kustannuksista ja tarvittaessa maksuttoman tapaamiskäynnin.