Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelun päätehtävänä on tuottaa suunniteltavasta rakennuksesta rakennesuunnitelmat toteutusta varten. Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluu muun muassa rakennuksen perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen kehittäminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. Varsinaiset rakennesuunnitelmat koostuvat sekä piirustuksista että lujuuslaskelmista. Piirustuksissa esitetään muun muassa rakenteiden mitat ja korot sekä leikkauskuvat, ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys.

rakennesuunnittelu insinööritoimisto jouni suoranta insto-suoranta

Lisäksi piirustuksissa esitetään tarkkoja detaljeja, joissa voidaan kuvata esimerkiksi rakenteiden liitoksia sekä lämmön-, kosteuden- ja vedeneristysratkaisuja. Rakennetekniikasta ja rakennesuunnitelmista käytetään yleisesti tunnusta RAK.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous rakennesuunnittelusta jo tänään.

Rakennesuunnittelu lähtee yleensä liikkeelle esimerkiksi arkkitehdin tekemistä ja rakennusvalvonnan hyväksymistä pääpiirustuksista, joita käytetään rakennesuunnittelun pohjana. Lisäksi rakennesuunnittelijalle olisi hyvä rakennesuunnittelun alkuvaiheessa toimittaa LVIS-suunnitelmat tarvittavien ilmastointi-, viemäröinti- sekä sähkövarausten reikätietoja varten. Useimmiten myös rakennuspaikan perustamisolosuhteet selvitetään erillisenä toimeksiantona rakennuksen pohjarakenteiden sekä perustusten suunnittelua varten. Edellä mainituista suunnitelmista olemme usein itsekin suoraan yhteydessä kohteen muihin suunnittelijoihin, ja vaihdamme suunnittelun edetessä tarvittavia tietoja puolin ja toisin.

Insinööritoimistomme käytössä on tehokkaat erityisesti suunnittelutyöhön tarkoitetut tietokoneet sekä oheislaitteet ja rakennusalan uusimmat suunnittelu- ja laskentaohjelmistot. Rakennesuunnittelu tehdään poikkeuksetta CAD-suunnitteluna ja 3D-tietomallipohjaisesti, mikä tehostaa suunnitteluprosessia ja varmistaa laadukkaan sekä kustannustehokkaan lopputuloksen. Koska suunniteltavat rakenteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia, niin tietomallennuksen avulla saamme esitettyä hankalimmat kohdat selkeinä havainne- ja työkuvina. Näiden työpiirustusten avulla rakenteet on helpompi hahmottaa työmaalla. Tietomallista saadaan lisäksi työkohteesta myös paljon hyödyllistä muuta informaatiota kuten määrätietoa sekä kustannus- ja energialaskelmia.

rakennesuunnittelu insinööritoimisto jouni suoranta insto-suorantaRakennesuunnittelun hinta määräytyy tapauskohtaisesti työtehtävän vaativuusasteen ja laajuuden mukaan. Rakennesuunnittelu tarjotaan joko kiinteään kokonaishintaan tai tuntiveloitusperustein tehtäväksi. Kiinteähintaisia tarjouksia käytetään kohteissa joissa työmäärä, sisältö ja laajuus ovat riittävällä tarkkuudella määriteltävissä. Kun olemme saaneet asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot, laadimme kohteesta kirjallisen tarjouksen. Tarjouksen johtaessa tilaukseen, laaditaan tarkka kirjallinen sopimus jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Tuntiveloitusperustein tehtävälle työlle annamme aina työtuntiarvion. Rakennesuunnittelu laskutetaan valmiusasteen mukaan sovitun maksuerätaulukon tai tuntikirjanpidon pohjalta.

Rakennesuunnittelun tuntiveloitushinta vaihtelee 50,00 – 80,00 € / h työtehtävän vaativuusasteen ja laajuuden mukaan. Työnhinnoittelussa huomioidaan aina alkava 30 min ja minimiveloitus on 2 tuntia. Kilometrikorvaus on 0,70 € / km. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Meiltä saat nopeasti arvion suunnittelun kustannuksista ja tarvittaessa maksuttoman tapaamiskäynnin.